Éng-kòe ê 2 goe̍h 3 ji̍t 2月3日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1936 nî – Tâi-oân Kok-li̍p Kong-hn̂g Úi-oân-hōe tī Chóng-tok-hú kí-hêng, koat-tēng Tāi-tûn, Chhù-ko Ta-ló-koh, kap Sin-ko saⁿ hāu-soán-tē.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò