Éng-kòe ê 2 goe̍h 22 ji̍t 2月22日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1936 nî – Chiong-hòa Chhī-hōe hoat-seng Pún-tó-lâng chóng thè-tiûⁿ ê sū-kiāⁿ.

  • 1940 nî – N̂g Hōng-chu chhut-pán tù-chok 七娘媽生.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
2 goe̍h
22
Kóng-kò