Éng-kòe ê 1 goe̍h 17 ji̍t 1月17日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1935 nî – Tiâu-sián-ông Lí Gûn (李垠) hóng-būn Tâi-oân, tùi Ke-lâng ji̍p káng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
1 goe̍h
17
Kóng-kò