Éng-kòe ê 1 goe̍h 5 ji̍t 1月5日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1937 nî – Tāi Ta-ló-koh Thiok-sán kè-ōe, tī Ha̍p-hoan-soaⁿ ê koân-phiâⁿ chhī iûⁿ.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
1 goe̍h
Kóng-kò