Éng-kòe ê 5 goe̍h 10 ji̍t 5月10日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1895 nî – Tâi-oân Bîn-chú-kok chhòng-kiàn.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
5 goe̍h
10
Kóng-kò