Éng-kòe ê 5 goe̍h 18 ji̍t 5月18日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

7 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
5 goe̍h
18
Kóng-kò