Éng-kòe ê 5 goe̍h 20 ji̍t 5月20日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

8 goe̍h chhe 3 kái-sin kì-lio̍k
5 goe̍h
20
Kóng-kò