Éng-kòe ê 5 goe̍h 8 ji̍t 5月8日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1895 nî – Jit-pún chèng-sek niá Tâi-oân kap Phêⁿ-ô͘

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò