Éng-kòe ê 5 goe̍h 24 ji̍t 5月24日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1884 nî – Pa Khek-lé ê ìn-soat sū-gia̍p khai-ki.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
5 goe̍h
24
Kóng-kò