Éng-kòe ê 5 goe̍h 1 ji̍t 5月1日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1931 nî – Chì 5 goe̍h chhe 7 kî-kan Ko-hiông pān 高雄港勢展覽會

  • 1933 nî – 台灣日日新報 chhòng-li̍p 35 nî kì-liām-sek kí-hêng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò