Éng-kòe ê 5 goe̍h 6 ji̍t 5月6日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1874 nî – Ji̍t-pún ūi chìn-chêng Liû-kiû-lâng siū-hāi ê sū-kiāⁿ hiòng Tâi-oân chhut-peng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò