Éng-kòe ê 7 goe̍h 10 ji̍t 7月10日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1941 nîBîn-sio̍k Tâi-oân chhòng-khan.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
7 goe̍h
10
Kóng-kò