Éng-kòe ê 7 goe̍h 31 ji̍t 7月31日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 2014 nî – Chì 8 goe̍h chhe 1 kî-kan Ko-hiông chhī-lāi hoat-seng khì-thé po̍k-chà sū-kiāⁿ.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
7 goe̍h
31
Kóng-kò