Éng-kòe ê 7 goe̍h 25 ji̍t 7月25日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1934 nî – Arakatsu Bunsaku tī Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k oân-sêng goân-chú-hu̍t sio-lòng chhì-giām.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

    á-bô kì-lio̍k
12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
7 goe̍h
25
Kóng-kò