Éng-kòe ê 7 goe̍h 1 ji̍t 7月1日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1925 nî – Tâi-oân pak-pō͘ ê Tiúⁿ-ló-kàu-hōe hoat-hêng Kòa-chhài-chí.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò