Éng-kòe ê 7 goe̍h 16 ji̍t 7月16日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 2009 nî – Chì 7 goe̍h 26 kî-kan Ko-hiông pān Sè-kài Ūn-tōng-hōe.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
7 goe̍h
16
Kóng-kò