Éng-kòe ê 7 goe̍h 12 ji̍t 7月12日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1885 nîTâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò hoat-hêng thâu kî. Āu--lâi ê Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

8 goe̍h chhe 3 kái-sin kì-lio̍k
7 goe̍h
12
Kóng-kò