Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

8-hāng kiat-kó
4034

邱慶耀

12 goe̍h 30 改

1882 nî 4 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

1734
1434

阪木憲次郎

12 goe̍h 30 改

1901 nî 4 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

1132

吳水樹

12 goe̍h 30 改

1900 nî 4 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

1040

慶谷隆夫

12 goe̍h 30 改

1901 nî 4 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 三重縣 宇治山田市 ê lâng.

682
191

石井員夫

12 goe̍h 30 改

1880 nî 4 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 賀茂郡 ê lâng.

98