Éng-kòe ê 3 goe̍h 6 ji̍t 3月6日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1947 nî – Ko-hiông chhī-lāi hō͘ khiā tī Ko-hiông Iāu-sài Su-lēng-pō͘ ê Tiong-kok kun-tūi kong-kek.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò