Éng-kòe ê 3 goe̍h 11 ji̍t 3月11日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1947 nî – Tiong-kok kun-tūi tī Ke-lâng ê Hô-pêng-tó tô͘-sat bîn-chiòng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
3 goe̍h
11
Kóng-kò