Éng-kòe ê 3 goe̍h 13 ji̍t 3月13日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
3 goe̍h
13
Kóng-kò