Éng-kòe ê 3 goe̍h 24 ji̍t 3月24日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
3 goe̍h
24
Kóng-kò