Éng-kòe ê 3 goe̍h 25 ji̍t 3月25日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1947 nî – Tiong-kok-lâng tī Ka-gī-chhī thâi-sí Phoaⁿ Bo̍k-chi, Tân Têng-pho, Tân Ho̍k-chì téng lâng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
3 goe̍h
25
Kóng-kò