Éng-kòe ê 3 goe̍h 16 ji̍t 3月16日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1928 nî – Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k siat-li̍p.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
3 goe̍h
16
Kóng-kò