Éng-kòe ê 4 goe̍h 21 ji̍t 4月21日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1935 nî – Hoat-seng Sin-tek Tâi-tiong Tōa Tē-tāng

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
4 goe̍h
21
Kóng-kò