Éng-kòe ê 4 goe̍h 22 ji̍t 4月22日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1933 nîTamaho Siā Kui-sūn-sek kí-hêng. Siā ê thâu-lâng Dahu Ali chhōa kâng-siā 13 lâng kap Ko-hiông-chiu Ti-sū téng koaⁿ-liâu pān hô-kái gî-sek.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
4 goe̍h
22
Kóng-kò