Éng-kòe ê 4 goe̍h 17 ji̍t 4月17日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1895 nî – Ji̍t-pún kiau Chheng-kok chhiam Hā-koan Tiâu-iok.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

    á-bô kì-lio̍k
12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
4 goe̍h
17
Kóng-kò