Éng-kòe ê 4 goe̍h 28 ji̍t 4月28日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1952 nî – San Francisco Tiâu-iok si̍t-si.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

7 goe̍h 21 kái-sin kì-lio̍k
4 goe̍h
28
Kóng-kò