Éng-kòe ê 4 goe̍h 4 ji̍t 4月4日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1947 nî – Hoa-lian ê i-seng kiam chèng-tī-ka 張七郎 kap i-ê hāu-seⁿ 張宗仁, 張果仁 hō͘ chiàm Tâi-oân ê Chi-ná-lâng thâi--sí.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò