Éng-kòe ê 4 goe̍h 11 ji̍t 4月11日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1641 nî – Hô-lân léng Tâi-oân Tiúⁿ-koaⁿ kap chāi-tē chng-siā khui thâu pái ê tē-hng hōe-gī Landdag.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
4 goe̍h
11
Kóng-kò