Éng-kòe ê 4 goe̍h 25 ji̍t 4月25日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
4 goe̍h
25
Kóng-kò