Éng-kòe ê 6 goe̍h 5 ji̍t 6月5日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1895 nî – Tâi-oân Sûn-bú Tn̂g Kéng-siông tô cháu.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò