Éng-kòe ê 6 goe̍h 3 ji̍t 6月3日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1935 nî – Siam-lô-kok Koan-kong-thoân lâi Tâi-oân.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò