Éng-kòe ê 6 goe̍h 29 ji̍t 6月29日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

3 goe̍h 11 kái-sin kì-lio̍k
6 goe̍h
29
Kóng-kò