Éng-kòe ê 8 goe̍h 10 ji̍t 8月10日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1943 nî – N̂g Hōng-chu chhut-pán tù-chok Tâi-oân ê Siàu-lú (臺灣の少女)

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
8 goe̍h
10
Kóng-kò