Éng-kòe ê 8 goe̍h 12 ji̍t 8月12日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

    á-bô kì-lio̍k
7 goe̍h 15 kái-sin kì-lio̍k
8 goe̍h
12
Kóng-kò