Éng-kòe ê 8 goe̍h 17 ji̍t 8月17日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1930 nî – Tâi-oân Tē-hng Chū-tī Liân-bêng tī Tâi-tiong sêng-li̍p.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

5 goe̍h 15 kái-sin kì-lio̍k
8 goe̍h
17
Kóng-kò