Éng-kòe ê 8 goe̍h 6 ji̍t 8月6日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1936 nî – Tē-jī Lām-tūi ji̍p Ko-hiông-káng, tòe 45 chiah lām-chài-ki hui-hêng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò