Éng-kòe ê 8 goe̍h 25 ji̍t 8月25日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1901 nî – Tām-chúi-sòaⁿ thih-lō͘ thong-chhia.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
8 goe̍h
25
Kóng-kò