Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
16-hāng kiat-kó
6165

李道生

12 goe̍h 30 改

1871 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5267

羽鳥重郎

12 goe̍h 30 改

1871 nî chhut-sì. 群馬縣 勢多郡 ê lâng.

4672
4664

中村忠三郎

12 goe̍h 30 改

1871 nî 8 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 愛媛縣 松山市 ê lâng.

4663
4648 董興
4364

鈴木重嶽

12 goe̍h 30 改

1871 nî 7 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

3204
1890
886

魏維鏞

12 goe̍h 30 改

1871 nî 1 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 新竹州 大溪郡 龍潭庄 ê lâng.

799

川村竹治

12 goe̍h 30 改

1871 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1955 nî 9 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin.

563

近江時五郎

12 goe̍h 30 改

1871 nî 2 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 秋田縣 ê lâng.

519