Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
6-hāng kiat-kó
5653
5640

李丙戍

12 goe̍h 30 改

1883 nî chhut-sì. 台中州 彰化郡 彰化市 彰化 北門外 ê lâng.

5362

王敏川

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 1942 nî kòe-sin. 台中州 彰化市 北門外 ê lâng.

4867