Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
10-hāng kiat-kó
579
2110

陳學清

12 goe̍h 30 改

1888 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.

2961

本田四郎

12 goe̍h 30 改

1899 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 福島縣 安達郡 ê lâng.

3369
4091

古賀武德

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 遠賀郡 ê lâng.

4207
5011

廖掌

12 goe̍h 30 改

1881 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.

5325

林草栖

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台南州 斗六郡 莿桐庄 ê lâng.

5657

林草晒

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台南州 斗六郡 莿桐庄 ê lâng.