Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
12-hāng kiat-kó
4863

楊錦標

8 goe̍h chhe 2 改

1903 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 1984 nî kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 梧棲 ê lâng.

4834
3570

李昆玉

12 goe̍h 30 改

1903 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 高雄州 東港郡 萬丹庄 ê lâng.

3381

山本宗平

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 千葉縣 ê lâng.

3376

山本健治

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 福島縣 若松市 大町 ê lâng.

3346
2641

濱中弘行

12 goe̍h 30 改

1910 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

1623

蕭玉衡

12 goe̍h 30 改

1900 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

1513

芝原仟三郎

12 goe̍h 30 改

1898 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 京都府 北桑田郡 ê lâng.

1319

佐々木紀綱

12 goe̍h 30 改

1860 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 海草郡 ê lâng.

521

王允得

12 goe̍h 30 改

1904 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 路竹庄 ê lâng.

461

大津義人

12 goe̍h 30 改

1885 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 阿蘇郡 ê lâng.