Éng-kòe ê 11 goe̍h 22 ji̍t 11月22日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1935 nî – Tâi-oân pān thâu hôe Chhī-hōe Ke-chng Hia̍p-gī-hōe Soán-kí.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
11 goe̍h
22
Kóng-kò