Éng-kòe ê 11 goe̍h 1 ji̍t 11月1日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1902 nî – Jîn-lūi-ha̍k-chiá Ino Kanori (伊能嘉矩) ê Tâi-oân-chì (臺灣誌) 發刊.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò