Éng-kòe ê 11 goe̍h 16 ji̍t 11月16日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1929 nî – Chì 11 goe̍h 25 kî-kan kí-hêng tē 3 hôe Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

    á-bô kì-lio̍k
12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
11 goe̍h
16
Kóng-kò