Éng-kòe ê 11 goe̍h 25 ji̍t 11月25日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1943 nî – Liân-ha̍p-kun tùi Tâi-oân hoat-tōng thâu pái khong-si̍p.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
11 goe̍h
25
Kóng-kò