Éng-kòe ê 11 goe̍h 8 ji̍t 11月8日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1928 nî – Ko-hiông Sîn-siā poaⁿ khì Siū-san pòaⁿ-soaⁿ téng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò