Éng-kòe ê 11 goe̍h 5 ji̍t 11月5日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

7 goe̍h 15 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò