Éng-kòe ê 11 goe̍h 12 ji̍t 11月12日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1934 nî – 台陽美術協會 sêng-li̍p.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
11 goe̍h
12
Kóng-kò